Welkom op de website: Geloof je dat nog.

God heeft u lief en zoekt u. Lezen Johannes 3:12-21

  Romeinen 10:17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.                                                                                                                                                                                                                                                 

Het geloof begint dus bij de Schrift, de Bijbel, en die verzekerd ons van ons Heil in Jezus Christus: “Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men niet ziet”. Hebreeën 11:1 Alleen door dat geloof, gefundeerd op Gods Woord, kunnen wij zekerheid krijgen van ons behoud en onze positie in Hem.      

Gods Woord presenteert ons FEITEN over het geloof, over wie wij mensen zijn, over Gods Plan met de wereld en de mensheid, over Zijn oordelen en over Zijn reddingsplan. Tevens heeft Hij door Zijn Woord bewezen WAAR te zijn. De profetieën in het Oude Testament, over de eerste komst van Jezus Christus, zijn allemaal letterlijk uitgekomen!

Gods Woord is WAARHEID! Wanneer wij die FEITEN aannemen, dan GELOVEN wij wat God in Zijn Woord aan ons gezegd heeft, zoals Hij het gezegd heeft. Het geloof is dan gefundeerd op het beste bewijs: Het onfeilbare, geïnspireerde Woord van God. Wij vertrouwen God en Zijn Zoon Jezus Christus en het volbrachte Werk op Golgotha. Wij geloven dus niet in ons geloof. Ons geloof kan ons niet redden! Wij geloven in Jezus Christus, Jezus Christus van de Schriften. Vanuit dat geloof gaan we dan leven, en dat geeft dan uiteindelijk ook de rust en de vrede. Ondanks de strijd die ons in deze wereld kan overkomen, geeft God ons vrede en welbehagen in het hart! Wanneer we – FEIT, GELOOF, GEVOEL – door elkaar gaan halen, dan komen we in de problemen. Wanneer we vanuit ons GEVOEL gaan leven, bouwen wijzelf een GELOOF op dat op GEVOEL gericht is, en we verliezen de FEITEN van de Schrift uit het oog.
Daarom is het zo belangrijk dat we Gods Woord kennen.

Gratis Bijbelsoftware

 
http://worldwide.familyradio.org/du/du_dgly_09_2007.html
http://www.bijbelcursussen.nl

 http://www.onlinebible.org/html/dut/
www.mijntaal.net.

Het zaad

Jezus vertelt al aan Zijn volgelingen in Johannes 12 vers 24 waarom Hij moet sterven.
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.


 De Here Jezus werd als een graankorrel gezaaid in de akker om te sterven en veel vrucht voort te brengen.

Zo is het voor ieder mens nodig om te sterven aan zichzelf, als een graankorrel, en te leven met Christus om vruchten te kunnen voortbrengen.

Schrijf een commentaar: (Klik hier)

123website.nl
Tekens over: 160
OK Verzenden.
Bekijk alle commentaren

Nieuwe commentaren

21.09 | 11:44

het is erg mooi lied en de waarheid wat hen zingen in deze tijd heb je steun nodig en kracht van de HERE JEZUS blijf bidden en danken dat wij hier naar de kerk

...
22.08 | 15:26
Hoe groot zijt Gij heeft ontvangen 1
02.12 | 18:12
Zondagse diensten heeft ontvangen 2
02.12 | 18:09
Liederen heeft ontvangen 1
Je vindt deze pagina leuk